Szkolenie bhp – obowiązek!


Bezpieczeństwo i higiena pracy, to zasady które obowiązują w każdym zakładzie. Taką służbę pełni wyspecjalizowana i wyodrębniona komórka organizacyjna, której zadaniem jest podejmowanie działalności profilaktycznej w celu zapobiegania zagrożeniom zawodowym oraz dążenie do uzyskania poprawy warunków pracy, jak również doradztwo pracodawcy w tym zakresie. Dlatego też w każdym przedsiębiorstwie potrzebne są szkolenia w tym zakresie. Kompleksową obsługę firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy oferują szkolenia.
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mają m.in. zapewnić pracownikom wiedzę na temat: czynników środowiska pracy, powodujących zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia, środków i działań zapobiegawczych, przepisów i zasad bhp niezbędnych do wykonywania pracy w zakładzie i na określonym stanowisku, udzielania pomocy osobie, która uległa wypadkowi itd. Wszystko to oferują na stronie www.bhp-prometeo.pl.
Pamiętajmy, że pracodawca ma obowiązek dbać o zdrowie i życie swoich pracowników. Musi im zapewnić bezpieczne warunki pracy. Jest również zobowiązany zapoznać wszystkich pracowników z zasadami bhp jakich muszą przestrzegać wykonując swoją pracę. Szkolenia z zakresu bhp są jedynymi, obowiązkowymi szkoleniami, na jakie pracodawca musi skierować swojego pracownika!