Szkolenie bhp – obowiązek!

Bezpieczeństwo i higiena pracy, to zasady które obowiązują w każdym zakładzie. Taką służbę pełni wyspecjalizowana i wyodrębniona komórka organizacyjna, której zadaniem jest podejmowanie działalności profilaktycznej w celu zapobiegania zagrożeniom zawodowym oraz dążenie do uzyskania poprawy warunków pracy, jak również doradztwo pracodawcy w tym zakresie. Dlatego też w każdym przedsiębiorstwie potrzebne są szkolenia w tym zakresie. […]